FL- 500

 FOAM-LOK TM – FL 500, – den åpne cellestruktur

.

Teknisk Datablad FL 500 EU

Viser til produsentens dokumentasjon som offisielle produktdokumentasjon.

Isolasjon himling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FL 500 er et isoleringsprodukt med åpen cellestruktur. Produktet gir en god isolasjon, og er samtidig avvisende for fuktighet- og luftinfiltrasjon. FL 500 påføres i likhet med de øvrige produkter som en væske, og ekspanderer inntil 80 ganger i løpet av få sekunder. Isolasjonsproduktet fester seg direkte på de aller fleste underlag, og danner en sømløs og en total tetthet rundt og i de mest vanskelig områder.

FL 500 forhindrer luftgjennomstrømminger, og gir dermed en god energieffektivisering og et bedre inneklima når luftgjennomstrømmingene i vegger og tak blir stoppet. I motsetning til mange andre isolasjonsprodukter vil FL 500 bestå i bygningens levetid.

FL 500 er et giftfritt isolasjonsskum som er testet og CE godkjent. Produktet er utviklet med tanke på vennlighet til miljøet og inneholder ingen ozon-nedbrytende kjemikalier. FL 500 har samtidig også en svært god støydempende funksjon, og er et produkt som ikke i noen grad påvirker luftkvaliteten i rom for de som måtte ha problemer med allergier, astma o.l.

 

Dokumentasjon på Foam LOK 500

Branntester

Branntest FL 500 del 1, EN ISO 11925-2

Branntest FL 500 del 2, CSN EN 13501-1+A1

Branntest FL 500- 2014, CSN EN 13823

 

Godkjenninger/ Sertifikater/ Rapporter

CE-sertifikat Foam-LOK FL 500

National Technical Approval- FL 500

Produktsertifikat FL 500

Hygienesertifikat FL 500

European Technical Approval ETA 11-0241

Declaration of performance -FOAMLOK FL 500

Evalueringrapport ESR-2847, FL 500

 

HMS

Material Safety Data Sheet FL 500