Energibesparing

Spar energi med bruk av FOAM-LOK ™ som isolasjonsprodukt!

Miljø + fordeler

 

Temaet «Energibesparelser», – et tema vi ofte blir oppfordret til å sette i fokus.

Ved bruk av produktene innenfor merkevaren FOAM-LOK ™, vil du få en stor og merkbar besparelse av energiforbruk til oppvarming av din bygning.

Produktene gir i forhold til andre tradisjonelle isolasjonsprodukter en relativt svært høy isolasjonsverdi. I tillegg til den høye isolasjonsverdien vil det ved bruk av produktene FOAM-LOK ™ som isolasjonsmedium, framstå en komplett tett bygning. Bygget vil da ikke kunne slippe ut den opparbeidede varmen som produseres på bygningens innside. Bygnigen vil i realiteten være «forseglet», og vil dermed forhindre at temperert inneluft forsvinner.

 

Her kan dere se en video som viser akkurat dette;  Lufttest,- Polyuretan Sprayisolering VS «tradisjonell» mineralull!

 

 

Ved bruk av produktene innenfor FOAM-LOK ™, vil et bygg kunne redusere sine energikostnader!